O powołaniu Fundacji Polska Od Nowa jako pierwszy napisał portal wirtualnemedia.pl.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w KRS Fundacja Polska Od Nowa została zarejestrowana 23 grudnia 2019 r. Celami działania fundacji są działania na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspomaganie wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Ponadto - jak czytamy w KRS - do zadań fundacji będzie należało propagowanie idei "odpowiedzialności za otaczający świat, ingerencji, wspólnotowości i solidarności", podnoszenie jakości debaty publicznej, wspieranie działań dotyczących ochrony środowiska, wspieranie osób wykluczonych, wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie rozwoju gospodarczego i kształtowanie postaw obywatelskich.

Reklama

Prezesem fundacji został Michał Kobosko, który koordynuje prace zespołu Hołowni przed wyborami prezydenckimi. Kobosko jest też głównym kandydatem na szefa jego sztabu wyborczego. W radzie fundacji znaleźli się poza Szymonem Hołownią także dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Adrianna Porowska oraz poznański neurolog Jan Ilkowski.

Reklama

Na nazwę fundacji zwróciła uwagę Magdalena Ogórek, prowadząca teraz programy w TVP Info. Wcześniej kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach prezydenckich.

Szymon Hołownia ogłosił 8 grudnia w Gdańsku, że zamierza kandydować na urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Zapowiedział także, że po Nowym Roku przedstawi program wyborczy.