W badaniu Social Changes 51 proc. zdeklarowanych wyborców poparło Zjednoczoną Prawicę, którego największym ugrupowaniem jest PiS. Zjednoczona Prawica zyskała w porównaniu z badaniem sprzed tygodnia aż 7 punktów procentowych.

Reklama

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem 21 proc. badanych, co oznacza spadek o 3 punkty proc. Za nią jest Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 12 proc. - o 4 punkty mniej niż poprzednio. Konfederację wskazało 8 proc. respondentów - taki sam wynik zanotowała tydzień temu.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe chce natomiast głosować 7 proc. badanych - spadek o 1 punkt proc.

Większość respondentów odpowiedziała, że "zdecydowanie nie" wzięłaby udziału w wyborach - 40 proc.; "raczej nie" - 12 proc. Łącznie osób nie chcących iść na wybory jest 52 proc. Pewni swojego udziału w wyborach lub raczej pewni to grupa 38 procentowa - odpowiednio 25 proc. i 13 proc. Co dziesiąty respondent nie potrafił określić, czy poszedłby na wybory.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 27 do 30 marca 2020 roku. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków (w badaniu wzięło udział N=1062).