Jak się dowiedziała się "Wyborcza", Trzaskowski za naruszenie dóbr osobistych przez podawanie na jego temat „nierzetelnych, niezweryfikowanych i niezwykle tendencyjnych informacji” ma się domagać od TVP 100 tys. zł na WOŚP.

Reklama

W pozwie mowa o tym, że TVP naruszyła „dobra osobiste”, emitując „wiele materiałów, w których przedstawiła nierzetelne info na temat Trzaskowskiego oraz wykonywania przez niego obowiązków prezydenta miasta stołecznego Warszawy”. "TVP przekazała wiele nieprawdziwych informacji, które w sposób dotkliwy oraz intencjonalny naruszyły dobra osobiste powoda. Działania telewizji są przykładem niewywiązania się z zasad wykonywania pracy dziennikarza" – czytamy w pozwie.

Trzaskowski wnosi o „nakazanie TVP zaprzestania dalszego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym we wszelkich mediach, a także na łamach portali internetowych wydawanych lub administrowanych przez Telewizję Polską SA jakichkolwiek nieprawdziwych informacji lub spekulacji na temat jego działalności publicznej”.

"Wyborcza" dotarła do treści przeprosin, których domaga się Trzaskowski:

„PRZEPROSINY Zarząd Telewizji Polskiej S.A. przeprasza Pana Rafała Trzaskowskiego za rozpowszechnienie nieprawdziwych i niczym nieuzasadnionych informacji o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących podejmowanych przez Niego decyzji nadzorczych. Jednocześnie Zarząd Telewizji Polskiej S.A. przeprasza za rozpowszechnianie informacji o rzekomych działaniach niewłaściwych Pana Rafała Trzaskowskiego w związku z pełnieniem przez Niego funkcji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Tym samym Zarząd Telewizji Polskiej S.A. przeprasza za naruszenie dóbr osobistych Pana Rafała Trzaskowskiego, w tym w szczególności Jego dobrego imienia. Niniejsze przeprosiny zostały opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. Zarząd Telewizji Polskiej S.A.”.

Reklama

Wszystko ma zostać opublikowane m.in. tuż przed głównym wydaniem „Wiadomości”. I to aż pięć razy.

W pozwie lista świadków: Jacek Kurski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski, naczelny portalu TVP Info Samuel Pereira, Danuta Holecka, szefowa i prezenterka „Wiadomości”, oraz dwaj prowadzący główny dziennik Michał Adamczyk i Krzysztof Ziemiec.