Udział głosowaniu zadeklarowało 82 proc. ankietowanych, 9 proc. stwierdziło, że jeszcze się waha, a 8 proc. odpowiedziało, że raczej nie weźmie udziału w wyborach. 1 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie o chęć udziału w II turze głosowania na prezydenta RP.

Reklama

Zamiar głosowania w II turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zadeklarowało 50 proc ankietowanych, na Rafała Trzaskowskiego zamierza oddać swój głos 38 proc. respondentów. 7 proc. badanych nie chciało ujawnić swoich preferencji, a 5 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

CBOS zapytał też badanych, kto ich zdaniem wygra wybory prezydenckie. 60 proc. wskazało na Dudę. Zwycięstwo Trzaskowskiego przewiduje 20 proc. ankietowanych, również 20 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

88 proc. wyborców Andrzeja Dudy wierzy w jego zwycięstwo, tylko 2 proc. przewiduje, że wygra jego kontrkandydat; 10 proc. spośród osób, które zadeklarowały głosowanie na Dudę, nie ma wyrobionego zdania, co do tego, kto zwycięży w II turze wyborów.

52 proc. badanych, którzy zadeklarowali głosowanie na kandydata KO, wierzy w zwycięstwo Trzaskowskiego; o tym, że wygra urzędujący prezydent jest przekonanych 30 proc. z nich, a 18 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Reklama

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (361) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 czerwca do 9 lipca 2020 roku na próbie liczącej 1339 osób (w tym: 66,1 proc. metodą CAPI, 19,6 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).