Według pracowni Kantar, w lipcu 46 proc. Polaków oceniło prezydenta pozytywnie; taki sam odsetek osób ma negatywną opinię na temat pracy Andrzeja Dudy. 8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. Odsetek badanych negatywnie oceniających urząd prezydenta spadł o 4 pkt proc. w stosunku do czerwca, zaś odsetek wskazań pozytywnych wzrósł o 6 pkt proce. 8 proc. osób nie potrafiło ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki; w stosunku do ubiegłego miesiąca odsetek ten spadł o 2 pkt proc.

Reklama

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (77 proc.). Prezydenta Dudę gorzej oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (84 proc.) oraz badani o centrolewicowych poglądach politycznych (75 proc.). Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby w wieku 60+, mieszkańcy miast 20-100 tyś. oraz osoby wierzące i praktykujące. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także regionu centralnego.

Odsetek osób pozytywnie oceniających pracę premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 45 proc. i jest niższy o 1 pkt proc. od udziału osób będących odmiennego zdania (46 proc.). 9 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii. W porównaniu do czerwca, ocena Mateusza Morawieckiego uległa zmianie – odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera spadł o 4 pkt proc., a udział osób pozytywnie go oceniających wzrósł o 6 pkt proc. Odsetek osób niezdecydowanych spadł o 2 pkt proc.

Premier Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (77 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat KO (81 proc.), a także badani o poglądach lewicowych (73 proc.). Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób najstarszych, o wykształceniu zasadniczym zawodowym, mieszkańców miast pow. 500 tys., regionu małopolskiego oraz osób wierzących i regularnie praktykujących. Gorsze oceny premierowi przyznają częściej osoby dwudziestoletnie, z wykształceniem wyższym oraz mieszkańcy miast 100-500 tys. mieszkańców.

Działalność rządu w lipcu negatywnie oceniła niemal połowa (47 proc.) respondentów; pozytywną ocenę wystawiło 43 proc. ankietowanych, natomiast odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 10 proc. W lipcu nieznacznie spadł odsetek osób negatywnie oceniających pracę tej instytucji (o 3 pkt proc.). Udział osób oceniających rząd pozytywnie wzrósł o 4 pkt proc. O 1 pkt proc. spadł odsetek osób nie mających zdania w tej sprawie.

Funkcjonowanie rządu, podobnie jak prezydenta i premiera, najlepiej ocenia elektorat PiS – 91 proc. ocen pozytywnych, jak również osoby o sympatiach prawicowych (77 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy KO (83 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach lewicowych (75 proc.). Rząd lepiej oceniają osoby w wieku powyżej 60 lat, osoby wierzące oraz regularnie praktykujące, a także mieszkańcy regionu małopolskiego. Pracę rządu gorzej oceniają natomiast dwudziestolatkowie, mieszkańcy miast powyżej 100-500 tyś. oraz regionu pomorskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-8 lipca 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.