O postanowienia szczytu unijnego rzecznik rządu był pytany w środę na antenie TVP Info. Mamy największe w historii Polski, w historii członkostwa w Unii Europejskiej, środki unijne na najbliższe siedem lat i to jest ogromny sukces negocjacyjny - ocenił Müller.

Reklama

Jak dodał, "jeszcze kilka miesięcy temu Platforma Obywatelska mówiła, że do Funduszu Odbudowy Europy to my będziemy dopłacać, a jesteśmy tak naprawdę jednym z największych beneficjentów, a że w budżecie unijnym to w ogóle stracimy środki finansowe, będziemy daleko, daleko za tym, co wynegocjował Donald Tusk". Fakt jest taki, że Polska osiągnęła ogromny sukces negocjacyjny i strumień środków unijnych przez najbliższe siedem lat do Polski popłynie - podkreślił rzecznik rządu.

W sprawie praworządności jest status quo, czyli nic się nie zmieniło: obowiązują procedury traktatowe. Te przepisy, które są w tej chwili w konkluzjach europejskich one de facto powtarzają te regulacje. Na koniec jest z resztą napisane, że musi powrócić ta sprawa do Rady Europejskiej, a Rada Europejska - zgodnie z postanowieniami traktatów - podejmuje decyzje jednomyślnie - zauważył Müller.

We wtorek zakończył się unijny szczyt. Porozumienie zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość całego budżetuUE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro.

Polska - podała KPRM - będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki - jak wylicza kancelaria premiera - oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek.

We wnioskach ze szczytu przyjętych przez przywódców pojawił się zapis, że Rada Europejska "podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii" oraz "poszanowania praworządności". "Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i funduszu odbudowy. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń, które Rada (UE) przyjmie kwalifikowaną większością głosów. Rada Europejska szybko powróci do tej sprawy" - czytamy dokumencie.