Podczas badania zrealizowanego w dniach 25-28 września ankietowanych zapytano o to, jak oceniają umiejętności Rafała Trzaskowskiego w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. 32 proc. badanych oceniło pozytywnie jego umiejętności, przy czym 13 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", zaś 19 proc. "raczej pozytywnie".

Reklama

Przeciwnego zdania było 41 proc. respondentów, z czego 24 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie negatywnie, a 17 proc., że "raczej negatywnie". 27 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Z badania wynika ponadto, że oceny umiejętności Rafała Trzaskowskiego w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi są uzależnione od poglądów politycznych. I tak, negatywną ocenę wobec działań Trzaskowskiego ma aż 76 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, ale tylko 4 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1067 osób w dniach 25–28 września 2020 roku.