Jak pisze Interia, Platforma Obywatelska czeka na rekomendacje w sprawie aborcji wypracowane przez tzw. zespół do spraw trudnych pod kierownictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Pierwotnie miały zostać zaprezentowane na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu partii. Wciąż nie wiadomo, co wypracował zespół byłej kandydatki na prezydenta Polski, ale nieoficjalnie słychać, że PO, poza dotychczasowymi trzema, chce zaproponować czwartą przesłankę do przerywania ciąży. Dla konserwatystów taki pomysł jest nie do zaakceptowania - podaje portal.

Reklama

Interia opublikowała treść stanowiska konserwatystów, które ma zostać zaprezentowane na poniedziałkowym zarządzie PO. Podpisało się pod nim 20 osób, "które sprzeciwiają się rekomendacji zespołu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sprawie aborcji, jeszcze przed upublicznieniem". Wśród tych osób są m.in. Paweł Zalewski, Cezary Grabarczyk i Antoni Mężydło.

Portal wskazuje, że dwa kluczowe pomysły konserwatywnej frakcji Platformy Obywatelskiej ws. przepisów aborcyjnych to zdecydowany sprzeciw w sprawie aborcji na życzenie i propozycja referendum. Konserwatyści ostrzegają, że pomysł liberalizacji prawa aborcyjnego doprowadzi do jeszcze większych podziałów w partii i kolejnych odejść - podaje portal.

Pod stanowiskiem podpisali się: Paweł Arndt, Halina Bieda, Mateusz Bochenek, Waldy Dzikowski, Krzysztof Gadowski, Tomasz Głogowski, Cezary Grabarczyk, Kazimierz Kleina, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Czesław Mroczek, Jan Olbrycht, Tomasz Olichwer, Małgorzata Pępek, Kazimierz Plocke, Marek Plura, Ireneusz Raś, Bogusław Sonik, Marek Sowa, Wojciech Ziemniak, Paweł Zalewski.

Pełna treść stanowiska Grupy Konserwatywnej PO

Interia przytoczyła pełną treść stanowiska Grupy Konserwatywnej PO ws. przepisów aborcyjnych, do której dotarła. Parlamentarzyści piszą, że:

"1. Tak jak większość Polek i Polaków, sprzeciwiamy się opresyjnemu zaostrzeniu przepisów prawa aborcyjnego, dokonanemu przez PiS w wyroku TK Julii Przyłębskiej.

2. Uznajemy potrzebę systemowego wspierania przez Państwo kobiet i rodzin. Państwo powinno pomagać w opiece i wychowaniu dzieci, powinno także zagwarantować edukację seksualną i dostęp do antykoncepcji.

3. Utożsamiamy się z dotychczasowym stanowiskiem Platformy Obywatelskiej w sprawie ochrony życia i dopuszczalności przerywania ciąży, wyrażonym w oficjalnych dokumentach, m.in. w Deklaracji Ideowej z 2001, które opiera się na przepisach wprowadzonych ustawą z 1993 roku.

4. Wobec wielkiego kryzysu społecznego, spowodowanego zaostrzeniem przez PiS przepisów aborcyjnych, Platforma nie powinna zajmować radykalnego stanowiska i stawać się stroną w wojnie aborcyjnej, która spolaryzuje nasz kraj na wiele lat. Polacy oczekują, że Platforma jak dotychczas, poprzez swoje rozsądne, centrowe stanowisko uchroni Polskę od tej wojny.

Reklama

5. Jesteśmy świadomi zmian społecznych, które dokonały się w ostatnich dekadach, ale wyrażamy przekonanie, że zadaniem ustawodawcy pozostaje niezmiennie zadbanie w omawianej sprawie o dwie wartości: prawa i wybór kobiety oraz ochronę życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Było to możliwe dzięki przepisom z 1993 r. i w naszym przekonaniu podobnie może być w przyszłości - dzięki podobnym zapisom.

6. Platforma Obywatelska jako partia łącząca ludzi o różnych przekonaniach w dalszym ciągu powinna opierać się na szacunku dla różnorodności poglądów, co powinno wyrażać się w nienarzucaniu dyscypliny w głosowaniach dotyczących kwestii światopoglądowych.

7. Uważamy, że należy rozważyć wyrażaną przez znaczącą część społeczeństwa potrzebę przeprowadzenia w przyszłości w tej sprawie referendum".