Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości przepis jest wprost niezgodny z art. 209 konstytucji, który określa długość kadencji RPO na pięć lat, a także z art. 2 (zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa) oraz z art. 7 (zasadą legalizmu). Przy czym możliwość badania zgodności przepisu z art. 7 kwestionował rzecznik praw obywatelskich, wskazując, że pod rozszerzeniem wniosku o ten wzorzec kontroli nie podpisali się wszyscy posłowie wnioskodawcy.
Zarówno Marek Ast, przedstawiciel wnioskodawców, jak i Arkadiusz Mularczyk, prezentujący stanowisko marszałka Sejmu, przekonywali podczas wczorajszej rozprawy, że art. 6 ust. 3 ustawy o...