W przyjętej w sobotę podczas Kongresu PiS uchwale postanowiono, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Reklama

Kukiz: Kropla drąży skałę

Kukiz powiedział PAP, że odbiera uchwałę "bardzo pozytywnie". Kropla drąży skałę - podkreślił. Ta uchwała partyjna to świetne preludium do uchwalenia ustawy antysitwowej, która dotyczyłaby wszystkich partii politycznych, a nie tylko jednej, która obecnie rządzi - powiedział.

Projekt ustawy antysitwowej, autorstwa Kukiz'15 zakłada wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego. Był to temat rozmów między liderem ugrupowania a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim przed zawartym na przełomie maja i czerwca porozumieniem programowym.

Według Kukiza, uchwalenie ustawy antysitwowej byłoby doskonałym uzupełnieniem przepisów zawartych w projekcie ustawy antykorupcyjnej, którą jego formacja złożyła razem z PiS, a która została skierowana do dalszych prac w komisji. Obie te ustawy działałyby prewencyjnie, ale też - w razie czego - represyjnie - podkreślił.

Ustawa antysitwowa

Projekt tzw. ustawy antysitwowej Kukiz'15 złożonej w poprzedniej kadencji Sejmu zakłada, że osoby sprawujące kierownicze stanowiska w sektorze publicznym od prezydenta przez premiera, członków Rady Ministrów, zarówno samych ministrów, jak i sekretarzy stanu, dyrektorów departamentów, przez spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, wszystkich samorządowców, osoby zatrudnione zarówno w gminach, jak i powiatach, województwie, urzędzie marszałkowskim czy urzędzie wojewody na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów departamentów, są zobowiązane do złożenia oświadczeń o swoich relacjach rodzinnych, a takie oświadczenia byłyby dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Osoby bliskie w rozumieniu ustawy", to: dzieci, rodzice, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni i powinowaci do trzeciego stopnia. Za niezłożenie oświadczenia lub za protekcje w zatrudnianiu, groziłyby sankcje: kara grzywny i ograniczenia wolności do lat trzech.