CBOS podkreśla, że od początku roku zainteresowanie Polaków krajową polityką i czynnym udziałem w demokratycznych procedurach utrzymuje się na stałym poziomie. "Inwazja Rosji na Ukrainę nic w tym zakresie nie zmieniła" - czytamy.

Reklama

Według CBOS w marcu najwięcej sympatyków ma ugrupowanie rządzące – na Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjantów chce głosować 30 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (tyle samo, ile przed miesiącem).

Spośród partii opozycyjnych najwięcej zwolenników ma Koalicja Obywatelska popierana przez 20 proc. ankietowanych, którzy zamierzają głosować. W porównaniu z wynikiem z lutego odsetek sympatyków KO wzrósł o 3 punkty procentowe i jest to największa zamiana odnotowana w tym miesiącu.

Na trzecim miejscu pozostaje Polska 2050 Szymona Hołowni mająca, tak jak w poprzednim sondażu, 11 proc. zwolenników.

Reklama

W marcu szanse na wprowadzenie swoich przedstawicieli do nowego parlamentu miałaby jeszcze tylko Konfederacja WiN, na którą chce głosować 6 proc. uczestników wyborów (o 1 punkt procentowy mniej, niż w lutym).

Poniżej progu

Gdyby wybory odbywały się w marcu, poniżej wyborczego progu znalazłyby się: Lewica, popierana przez 4 proc. zdeklarowanych uczestników głosowania (o 1 punkt więcej niż przed miesiącem) oraz PSL Koalicja Polska mająca, tak jak w lutym, 2 proc. sympatyków.

Reklama

Według CBOS, od września ubiegłego roku na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek osób, które chciałyby wziąć udział w wyborach, ale nie wiedzą, kogo wybrać lub też powstrzymują się od jednoznacznego poparcia którejkolwiek partii.

Choć w tym miesiącu liczba odpowiedzi "Trudno powiedzieć" nieznacznie spadła, to jednak nadal co piąty zdeklarowany wyborca (20 proc., spadek o 3 punkty procentowe) nie wie, na które ugrupowanie oddałby swój głos.

Tak jak w dwóch poprzednich sondażach stosunkowo liczna (5 proc.) pozostaje również grupa wyborców z jakichś względów odmawiających odpowiedzi na pytanie o swoje preferencje partyjne. W sumie preferencje partyjne jednej czwartej zdeklarowanych uczestników wyborów (25 proc.) pozostają nieznane. Wszystkie odnotowane w tym miesiącu zmiany są nieistotne statystycznie.

Według CBOS, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się na początku marca, wzięłoby, wedle własnych zapowiedzi 74 proc. uprawnionych do głosowania. To dokładnie tyle samo, ile w styczniu i lutym. W porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie wzrósł odsetek wahających się, czy wziąć udział w wyborach (15 proc., wzrost o 2 punkty procentowe), natomiast nieznacznie obniżył się odsetek dorosłych Polaków z góry odrzucający udział w wyborach (12 proc., spadek o 1 punkt).

Badanie CBOS pt. "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.