AKOP ocenia, że rządowe działania w walce z korupcją jedynie w niewielkim stopniu realizują obietnice wyborcze. "Ograniczają się one jedynie do reagowania w konkretnych sprawach" - stwierdza raport.

Reklama

Rządowi wytknięto także brak projektu nowelizacji ustawy antykorupcyjnej, za rozczarowującą uznano także działalność Julii Pitery, która jest ministrem odpowiedzialnym za trzebienie przypadków kupowania wpływów i stanowisk.

W skład Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych wchodzą: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.