Na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia świętego Jana Pawła II.

Reklama

Jak zaznaczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, "w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na postać św. Jana Pawła II". Jest to rzecz bez precedensu, że ten atak nastąpił w Polsce - dodał.

Jak zaznaczył Gliński, "efektem tego rodzaju działań jest osłabienie Polski, naszej wspólnoty". To są rzeczy bardzo poważne, ponieważ tego typu ataki przekładają się na szanse rozwojowe naszego społeczeństwa, narodu, także szanse kolejnych pokoleń.

Szef MKiDN podkreślił, że "klub parlamenty Prawa i Sprawiedliwości stoi zdecydowanie na stanowisku, że polscy politycy, osoby aktywne w przestrzeni publicznej muszą zająć stanowisko w tej kwestii".

Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym, aksjologii, autorytetów. Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobra publicznego. A dobrem publicznym najwyższej rangi jest Jan Paweł II – podkreślił Gliński. Zarzucanie instrumentalnego wykorzystywania, kiedy zabieramy głos w obronie czegoś, co jest niezbywalne dla naszej wspólnoty, to jest wejście do tego obszaru naszej aksjologii, który do tej pory był święty – powiedział, dodając, że "bez tego Polska trwać nie będzie, jeśli będziemy pozwalać na takie ataki".

"Sytuacja krytyczna"

Gliński ocenił, że "jest to atak, którego celem jest osłabienie Polski poprzez atak na podstawowe wartości i osoby". To jest sytuacja krańcowa, krytyczna. Tutaj trzeba stanąć zdecydowanie w obronie pewnych wartości – podkreślił.

W tej chwili jest moment, kiedy polski Sejm powinien stanąć w obronie tego bezprecedensowego ataku nie tylko na postać, ale na całą aksjologię. To jest atak na Polskę, na rację stanu - zaznaczył. Nasz klub przedstawia projekt uchwały, który jest w obronie dobrego imienia. Musimy stanąć w obronie dobrego imienia najwybitniejszego Polaka w historii - dodał.

Autorzy: Anna Kruszyńska, Maciej Replewicz, Mikołaj Małecki