Dzisiaj minister Sebastian Kaleta w Brukseli, na moje polecenie zgłosił weto do konkluzji Rady Europejskiej, dotyczącej Karty Praw Podstawowych, w zakresie w jakim nie uwzględniło ono oczekiwań strony polskiej - poinformował Ziobro na konferencji prasowej.

Reklama

Ziobro: Konkluzja nie uwzględnia postulatów Polski

Jako minister sprawiedliwości jestem uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie obszaru, którego dotyczyła procedowana w dniu dzisiejszym konkluzja - dodał.

Szef MS wskazał, że konkluzja ta "z jednej strony forsuje przywileje i szczególne uprawnienia środowisk osób LGBT, z drugiej strony nie uwzględnia postulatów Polski, które miały na celu zabezpieczenie praw osób wierzących, w tym chrześcijan w UE i wyeksponowanie aktów nienawiści, agresji, które wobec tych środowisk są coraz częściej w UE kierowane".

Zdaniem Ziobry, dokument proponowany przez szwedzką prezydencję jest jednostronny i odrzuca postulaty, które miałyby na celu ochronę innych grup narażonych na agresję. W tym - podkreślam - osoby wierzące, ale są też osoby niepełnosprawne, inne środowiska, które zasługują w większym stopniu na ochronę i podkreślenie działań ze strony UE, które powinny być podejmowane, jak i z poszczególnych krajów członkowski, aby osoby należące do tych grup mogły czuć się w pełni bezpieczne w ramach funkcjonowania w UE - mówił.

Rafał Białkowski, Mikołaj Małecki