Rebranding AgroUnii to wynik nowelizacji statutu ugrupowania.

Prezesem Polski Praworządnej jest Michał Kołodziejczak. Partia ma siedzibę ma w Sieradzu.

Reklama

Nowa inicjatywa

Decyzja wynika wyłącznie ze względów formalnych. Do wyborów pójdziemy pod szyldem AgroUnia, nie porzucamy tej nazwy, będzie można na nią głosować - powiedział Interii Kołodziejczak.

Lider Polski Praworządnej zapowiedział ogłoszenie nowej inicjatywy. Żebyśmy mogli użyć nazwę AgroUnia w szerszym znaczeniu, konieczna była zmiana nazwy partii - dodał.