Termin na złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych upłynął w poniedziałek. Do PKW trafiły 94 zawiadomienia, Komisja przyjęła 86, zaś 8 komitetom odmówiła rejestracji. Pełnomocnicy wyborczy, którym odmówiono przyjęcia zawiadomienia mają prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW.

Reklama

Komitety partyjne

PKW zarejestrowała 41 komitety partyjne: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja, KW Wolni i Solidarni, KW Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, KW Kongres Nowej Prawicy, KW Nowa Demokracja - Tak (start jedynie do Senatu), KW Alternatywa Społeczna, KW Prawica (start jedynie do Senatu), KW Samoobrona, KW Wolnościowcy, KW Śląska Partia Regionalna, KW Ruch Jedności Polaków, KW Partii Republikańskiej, KW Czwarta Rzeczypospolita Polska, KW Społeczny Interes, KW Partia Konserwatywna, KW Ruch Narodowy, KW Stronnictwo "Piast", KW Rodacy Kamraci.

Komitety koalicyjne

Komisja zarejestrowała też 2 komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

PKW zarejestrowała 43 komitetów wyborców: KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Pakt Senat dla Obywateli (start jedynie do Senatu), KWW Marcina Nowaka (start jedynie do Senatu), KWW Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki (start jedynie do Senatu), KWW Krzysztofa Lechowskiego (start jedynie do Senatu), KWW Pakt Obywatelski Lasecki (start jedynie do Senatu), KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi (start jedynie do Senatu), KWW Roberta Roguskiego (start jedynie do Senatu), KWW Niezależny Kandydat Dawid Borowiak (start jedynie do Senatu), KWW Mirosława Augustyniaka kandydata na senatora RP (start jedynie do Senatu), KWW Dariusza Męczykowskiego (start jedynie do Senatu), KWW Jana Marii Jackowskiego (start jedynie do Senatu), KWW Prof. Joanny Senyszyn (start jedynie do Senatu), KWW Profesora Krzysztofa Gutkowskiego (start jedynie do Senatu), KWW Wadim Tyszkiewicz - Pakt Senacki (start jedynie do Senatu), KWW Porozumienie Obywatelskie, KWW Nasza Lewica, KWW Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki (start jedynie do Senatu), KWW Józefa Zająca (start jedynie do Senatu), KWW Beata Mnich (start jedynie do Senatu), KWW Jerzego Markowskiego (start jedynie do Senatu), KWW Liberalna Demokracja, KWW Lucyny Kulińskiej w Służbie Rzeczypospolitej (start jedynie do Senatu), KWW Bezpartyjni Antysystemowcy, KWW Tak dla Senatu RP Jan Kuriata (start jedynie do Senatu), KWW Mirosława Piaseckiego kandydata na senatora RP (start jedynie do Senatu), KWW Zamojszczyzny (start jedynie do Senatu), KWW Bezpartyjni Samorządowcy Galicji, KWW Polska Socjalna (start jedynie do Sejmu), KWW Uwierz w Polskę, KWW E-Parlament-Nowa-Cywilizacja (start jedynie do Senatu), KWW Niepodległa Żyje, KWW Kajetana Gorniga (start jedynie do Senatu), KWW Mariusz Kazimierz Wójtowicz (start jedynie do Senatu), KWW Kandydat Ziem Górskich (start jedynie do Senatu), KWW Z Wielkopolski do Senatu (start jedynie do Senatu), KWW Krzysztofa Warzyńca Borkowskiego Pakt Senacki (start jedynie do Senatu), KWW Wielkopolska Inicjatywa Senacka (start jedynie do Senatu), KWW Wspólnie dla Częstochowy, KWW Europejska Lewica (start jedynie do Senatu), KWW Samorządowa Inicjatywa Razem.

PKW odmówiła rejestracji ośmiu 8 komitetom

Reklama

PKW odmówiła rejestracji 8 komitetom: KWW Przyszłość Polski, KWW Polski Ruch Antywojenny, KWW Mateusza Pazdana "Współpraca i Uczciwość", KWW Królewskie Miasta, KWW "Królewski Senat", KWW Uczciwe Wybory, KWW ROP, KWW Dr Rafał Stachura - Pakt Senacki. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

autorka: Aleksandra Rebelińska