Spośród przedstawicieli opozycji największym zaufaniem - według sondażu - cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"W sierpniu, w porównaniu z lipcem, wzrosły odsetki deklarujących zaufanie, a zmniejszyły się grupy deklarujących nieufność do wszystkich uwzględnionych w obu badaniach polityków Zjednoczonej Prawicy. Odwrotne zjawisko, czyli zwiększenie się grup badanych deklarujących nieufność przy jednoczesnym spadku odsetków deklarujących zaufanie, nastąpiło natomiast w przypadku polityków opozycyjnych, niezależnie od reprezentowanych przez nich opcji" - zauważył CBOS w komentarzu do badania przekazanego w czwartek PAP.

Reklama

Duda, Morawiecki, Błaszczak. Im ufają Polacy

W sierpniu - podobnie jak przed miesiącem - na czele rankingu zaufania do polityków jest prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego wyraziło 54 proc. ankietowanych, zaś nieufność 35 proc. Odsetek wskazań zaufania wobec prezydenta w porównaniu z lipcem wzrósł o 8 pkt proc., zaś deklaracji nieufności spadł o 7 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zajął premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 43 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego wyraża 44 proc. W odniesieniu do szefa rządu CBOS odnotował jednak najbardziej znaczące pozytywne zmiany w społecznym odbiorze - wzrost deklaracji zaufania o 8 pkt proc. i spadek deklaracji nieufności o 9 pkt - w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.

Na trzecim miejscu rankingu w sierpniu znalazł się szef MON Mariusz Błaszczak, wobec którego zaufanie wyraziło 39 proc. ankietowanych, a nieufność 34 proc.

Reklama

Następnie - po 38 proc. respondentów deklarujących zaufanie - CBOS odnotował w przypadku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i wicepremiera, lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku Trzaskowskiego nieufność zadeklarowało 42 proc. badanych, zaś w przypadku Kaczyńskiego - 50 proc.

W odniesieniu do tych polityków odnotowano jednak odmienne tendencje w porównaniu z lipcowym badaniem. W przypadku Trzaskowskiego wskazania zaufania spadły o 7 pkt proc., zaś nieufności wzrosły o 5 pkt proc. Natomiast w odniesieniu do Kaczyńskiego wskazania zaufania wzrosły o 7 pkt proc., zaś nieufności spadły o 9 pkt proc.

Spośród innych liderów partii Szymon Hołownia z Polski2050 odnotował w sondażu 33 proc. wskazań zaufania i 42 proc. nieufności; minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski 31 proc. wskazań ufności i 50 proc. braku zaufania, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL 29 proc. wskazań zaufania i 32 proc. nieufności.

Tusk ma problem

W przypadku lidera PO Donalda Tuska zaufanie do niego wyraziło 27 proc. ankietowanych, a nieufność dwa razy więcej - 54 proc. W porównaniu z lipcem zaufanie do tego polityka spadło o 7 pkt proc., a wskazania nieufności wzrosły o 2 pkt proc.

W badaniu uwzględniono też dwóch liderów Lewicy: Włodzimierza Czarzastego (22 proc. zaufania przy 31 proc. nieufności) oraz Adriana Zandberga (18 proc. zaufania przy 21 proc. nieufności). Z kolei lider Konfederacji Sławomir Mentzen (13 proc. zaufania przy 30 proc. nieufności). W przypadku dwóch ostatnich polityków wielu ankietowanych zadeklarowało ich nieznajomość - 46 proc. wobec Zandberga i 44 proc. wobec Mentzena.

Blisko połowa ankietowanych (49 proc.) nie kojarzyła ministra rolnictwa Roberta Telusa (21 proc. zaufania i 18 proc. nieufności). W badaniu uwzględniono jeszcze ministrów: polityki społecznej i rodziny Marlenę Maląg (28 proc. zaufania i 17 proc. nieufności), aktywów państwowych Jacka Sasina (26 proc. zaufania i 43 proc. nieufności), spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego (24 proc. zaufania i 29 proc. nieufności).

Zaufanie wobec marszałek Sejmu Elżbiety Witek wyraziło 35 proc. badanych, a nieufność 31 proc. Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki cieszy się zaufaniem 22 proc. ankietowanych, zaś nieufność wobec niego wyraża 37 proc. pytanych.

"Polacy niezmiennie mają bardzo krytyczny stosunek do klasy politycznej. W sierpniu, tak jak we wcześniejszych sondażach, większość uwzględnionych w badaniu polityków częściej budzi wśród respondentów nieufność niż zaufanie. W tym miesiącu do wyjątków pod tym względem należy pięcioro na 18 uwzględnionych w badaniu osób" - zaznaczył CBOS. Z tej piątki najlepiej pod względem bilansu zaufania i nieufności wypada prezydent Andrzej Duda. Dodatni bilans wskazań pozytywnych odnotowali ponadto ministrowie Maląg, Błaszczak, Telus i marszałek Witek.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, w dniach od 14 do 27 sierpnia br. na próbie liczącej 1024 osoby.

autor: Marcin Jabłoński