Czym jest Centralny Rejestr Wyborców?

4 sierpnia ruszył Centralny Rejestr Wyborców. Powinien się w nim znaleźć każdy, kto posiada prawa wyborcze. Do tej pory istniało 2,5 tysiąca baz danych prowadzonych przez gminy. Teraz każdy może samodzielnie sprawdzić przez internet, gdzie może zagłosować. To przydatne szczególnie dla osób, które zmieniają miejsce głosowania, na przykład w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub pobytu w czasie wyborów.

Jak sprawdzić przez internet dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Reklama

Nasze dane w Centralnym Rejestrze Wyborców można to sprawdzić na portalu mObywatel.gov.pl. W zależności od sposobu logowania trzeba przygotować:

  • login i hasło do profilu zaufanego
  • e-dowód
  • aplikację mObywatel

Należy wybrać sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców. Wyświetlą nam się nasze dane z rejestru. Można je również zamówić na swoją skrzynkę ePUAP.

Jak sprawdzić dane z Centralnego Rejestru Wyborców w urzędzie?

Można również tradycyjnie wybrać się do wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o informację. Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz dane takie jak imię i nazwisko czy PESEL.

Wniosek składa się osobiście lub wysyła pocztą. Trzeba to zrobić najpóźniej do 10 października. Dane można sprawdzić bezpłatnie.

Jakie dane znajdują się w Centralnym Rejestrze Wyborców?

W Centralnym Rejestrze Wyborców jest nasze imię, nazwisko i numer PESEL, a także dane adresowe, czyli adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania. Znajdziemy tu również dane dotyczące praw wyborczych oraz naszego okręgu wyborczego.

Kto może sprawdzić dane w Centralny Rejestrze Wyborców?

Swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców może sprawdzić każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w CRW, czyli:

obywatele polscy, którzy ukończyli 17 latobywatele państw Unii Europejskiej (innych niż Polska) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli złożyli wniosek o dopisanie ich do Centralnego Rejestru Wyborców lub nie złożyli wniosku o wykreślenie ich z rejestru.