Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Już za kilka dni wyborcy wskażą swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Jednocześnie obywatele mogą wziąć udział w ogólnopolskim referendum dotyczącym m.in. wieku emerytalnego i kwestii emigracji.

Reklama

Jak brzmią pytania referendalne? Przypominamy 4 pytania

W ogólnopolskim referendum każdy z nas może odpowiedzieć na cztery pytania:

  • Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Wybory 2023 i referendum – kontrowersje i wątpliwości

Projekt referendum zdążył wzbudzić liczne kontrowersje zarówno pod kątem treści pytań, jak i daty przeprowadzenia głosowania. Wielu wyborców ma wątpliwości m.in. odnośnie obowiązku uczestnictwa w obydwu głosowaniach. W sieci pojawiły się zarówno nieprawdziwe informacje o konieczności udziału w referendum, jak i nawoływania do różnych form bojkotu m.in. poprzez oddanie nieważnego głosu lub zniszczenie karty referendalnej.

Wybory 2023: Czy muszę wziąć udział w referendum?

Wątpliwości wyborców rozwiewa precyzyjne wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z opinią PKW wyborca nie ma obowiązku udziału ani w głosowaniu w wyborach parlamentarnych, ani w referendum:

"Wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania w wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum).”

Reklama

Ponadto, PKW przypomina, że wyborca może również:

  • oddać głos jedynie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
  • zagłosować jedynie w wyborach do Sejmu RP (bez wskazania kandydatów do Senatu i bez udziału w referendum),
  • wziąć udział jedynie w referendum.

Wybór opcji zależy wyłącznie od uznania osoby uprawnionej do głosowania.

Jak głosować w wyborach 2023 bez udziału w referendum?

Rezygnację z udziału w referendum – przy jednoczesnym udziale w wyborach – należy zgłosić członkom komisji wyborczej. Każdorazowa odmowa przyjęcia karty z pytaniami referendalnymi do głosowania zostanie odnotowana.

Co istotne, wyborca powinien pamiętać, że o wyniku referendum decyduje frekwencja. Wynik referendum będzie ważny, gdy w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania. Do frekwencji liczą się zatem zarówno głosy ważne (poprawnie oddane), jak i nieważne (wrzucenie do urny pustej karty, nieprawidłowe zaznaczenie odpowiedzi).