Pracownia Mands na zlecenie "Wiadomości" przeprowadziła sondaż dotyczący zaplanowanego na 15 października referendum.

Reklama

Pierwsze pytanie brzmiało, "czy gdyby zarządzane referendum odbyło się w najbliższą niedzielę, to wzięłabyś/wziąłbyś w nim udział". "Tak" odpowiedziało 54,5 procent respondentów, a "nie"45,5 procent.

Cztery pytania referendalne

W sondażu zapytano również, jak Polacy planują odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

Na pytanie dotyczące tego, czy "popierają wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzące do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami Polski" - "tak" odpowiedziało 8,5 procent badanych, a "nie"91,5 procent.

Reklama

Kolejne pytanie brzmiało "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". 11,4 procent respondentów odpowiedziało twierdząco, a 88,6 proc. jest temu przeciwna.

Reklama

Na pytanie "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" "tak" odpowiedziało 11,4 procent badanych, a przeciwko jest 88,6 procent.

Z kolei na pytanie "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" twierdząco odpowiedziało 9,4 procent badanych, a przeciwko jest 90,6 procent.

Ostatnie pytanie brzmiało "czy podoba się pani/ panu, gdy politycy namawiają do bojkotu zarządzanego referendum". "Tak" odpowiedziało 29,8, a "nie" 70,2 procent badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-6 października 2023 r. na reprezentatywnej próbie 1001 osób.