W najbliższy czwartek w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozpocznie się dwudniowy 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Zjazd to najwyższa władza związku, która wybierze nowego przewodniczącego oraz nowe władze wykonawcze i kontrolne - powiedział PAP rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski.

Reklama

Dodał, że do tej pory jedynym zgłoszonym kandydatem na przewodniczącego jest Piotr Duda.Nie ma innych kandydatów - podkreślił i zaznaczył, że w trakcie zjazdu któryś z uczestników może się jeszcze zgłosić.

Zjazd Delegatów Solidarności

W zjeździe weźmie udział 270 delegatów oraz zaproszeni goście m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W trakcie zjazdu prezydent wręczy odznaczenia państwowe - mówił Lewandowski.

Reklama

Poza wyborem nowych władz zostaną też nakreślone kierunki działań "Solidarności" na najbliższe lata. Nasze główne cele są znane, są to emerytury stażowe oraz kwestia zwiększenia dialogu dwustronnego z pracodawcami, tak aby jak najwięcej kwestii pracowniczych dogadywać bezpośrednio - tłumaczył rzecznik "Solidarności".

W środę, dzień przed 31. Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ "Solidarność", w Spale odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej. Jest to ostatnia Komisja Krajowa przed nowymi wyborami związkowymi. Dotoczy ona spraw wewnętrznych i technicznych związanych ze zjazdem - wyjaśnił Lewandowski.

Jak podaje NSZZ "Solidarność" na swojej stronie internetowej, Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ "Solidarność". Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

Reklama

Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do kompetencji KZD oprócz wyboru władz należy m.in. uchwalenie zmian statutu, uchwalenie ogólnego programu działania Związku, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.

Autor: Piotr Mirowicz