Wprowadzenie precyzyjnych kryteriów delegowania sędziów, stworzenie procedury pozwalającej na kontrolę sądową decyzji wydawanych w tym zakresie oraz przyjęcie zasady, że sędzia może samodzielnie wystąpić z wnioskiem o delegację – to niektóre z propozycji prof. Marcina Wiącka na zmianę obowiązujących przepisów i dostosowanie ich do konstytucyjnych oraz europejskich standardów.

Reklama

Z kolei Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” postuluje m.in. odebranie ministrowi sprawiedliwości prawa do wysyłania sędziów na delegacje i przekazanie go wybranej zgodnie z konstytucją Krajowej Radzie Sądownictwa.

Delegacje nie tylko do sądów wyższych instancji / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>

Reklama