13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, prezydent Andrzej Duda może powołać rząd Donalda Tuska. Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, potwierdził w TVP Info, że nie będzie pełnił funkcji w nowo powołanym rządzie. Mimo że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica deklarują chęć utworzenia wspólnej koalicji rządowej z Donaldem Tuskiem na czele, prezydent Andrzej Duda zdecydował się powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zgodnie z art. 154. ust. 1 Konstytucji RP prezydent powołuje premiera wraz z rządem w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. W ciągu kolejnych 14 dni nowy premier przedstawia Sejmowi program działania rządu (exposé) wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania.

Reklama

Tusk: Fajna data na dobry początek

"13 grudnia, czyli dzień św. Łucji. Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją śpiąc do południa" - napisał na platformie X Donald Tusk.

Reklama

Polityk nawiązał we wpisie, do tego co 13 grudnia 1981 roku robił Jarosław Kaczyński, czyli do spania do południa. Gdy się obudził, poszedł do kościoła - mówił w wywiadzie, którego udzielił Teresie Bochwic. W kościele panował potworny tłok, kazanie ks. Boguckiego wydawało mu się jakieś dziwne. I powoli zaczął się orientować co się stało - wprowadzono stan wojenny w Polsce.

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Wprowadzenie stanu wojennego było odpowiedzią komunistycznego rządu na powstanie w ostatnich miesiącach NSZZ "Solidarność". Doszło do zaostrzenia cenzury i wyjścia wojsk i milicji na ulicę. Związki zawodowe zostały zdelegalizowane, a większość niedawnych prowodyrów buntu - aresztowana i internowana.

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) wprowadził stan wojenny na terenie Polski Ludowej. Do godziny 6.00 rano ZOMO, SB, milicja, ORMO oraz Ludowe Wojsko Polskie i szeregi innych organizacji podległych MSW i wojsku opanowały cały kraj.