Ten Sejm powierzył wam szczególną odpowiedzialność. Jesteście grupą osób, jesteście organem, który ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom RP. Zapewnić je w szczególny sposób na szczególnym odcinku. Macie sprawić, że obywatele będą czuli się bezpiecznie z tymi, którzy sprawują nad nimi władzę. Macie być tym bezpiecznikiem, na który z nadzieją będą spoglądać ci wszyscy, którzy zaufali, że demokracja w Polsce jest najlepszym z możliwych systemów – mówił podczas uroczystości marszałek Szymon Hołownia.

Reklama

Nowi człónkowie Trybunału Stanu

21 listopada 2023 roku Sejm wybrał członków Trybunału Stanu. Marszałek zarządził łączne głosowanie na kandydatów, którzy zostali wcześniej wskazani przez poszczególne partie.

Jako kandydaci zgłoszeni zostali: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski, Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Podział miejsc w Trybunale Stanu ustalił tydzień temu Konwent Seniorów. Siedmiu członków w TS miało mieć Prawo i Sprawiedliwość, sześciu - Koalicja Obywatelska, dwóch - Polskie Stronnictwo Ludowe, a Polska 2050, Lewica i Konfederacja - po jednym. Zgłoszono osiemnaście kandydatur.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera dwóch zastępców przewodniczącego i szesnastu członków Trybunału Stanu. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.