Hołownia poinformował na wtorkowym briefingu w Sejmie, że w porządku posiedzenia mają znaleźć się trzy uchwały Sejmu.

Reklama

Afera wizowa. Uchwała o powołaniu komisji śledczej

Jedna z nich to uchwała o powołaniu kolejnej komisji śledczej. To będzie komisja, która ma wyjaśnić skandal związany z polskimi wizami. Jeśli pozwoli czas i sprawnie byśmy procedowali to myślę, że jesteśmy w stanie powołać również skład tej komisji - powiedział marszałek. Do czwartku możemy wyjść z Sejmu z kolejną działająca komisją śledczą - wskazał.

Uchwała o KRS

Kolejna uchwała, która znajdzie się w porządku obrad Sejmu to uchwała dotycząca sytuacji w mediach publicznych i kolejna - dotycząca KRS. To uchwały, a nie ustawy, a więc są to opinie Sejmu, apele Sejmu - w mojej ocenie są tak ważne i dotyczą tak ważnych spraw (...), że namysł nad nimi powinien odbyć się na sali plenarnej, nie w komisji. Dlatego pierwsze czytanie tych uchwał odbędzie się na posiedzeniu plenarnym - podkreślił Hołownia.

Dzisiaj zajmiemy się najprawdopodobniej - jeśli taka będzie wola Sejmu - uchwałą dotyczącą sytuacji w mediach publicznych, jutro - m.in. uchwałą o KRS - poinformował.

Propozycja

Zauważył że na razie jest to jego propozycja jako marszałka Sejmu. Ona będzie dyskutowana na prezydium, spodziewam się być może protestów na konwencie. W takich sytuacjach kiedy jest spór rozstrzyga sala plenarna - przypomniał Hołownia. We wtorek do Sejmu wpłynęły poselskie projekty uchwał: ws. "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym", a także ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP.