Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, proponuje nowelizację Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Wśród sugerowanych zmian jest taka, która uniemożliwi sędziom wybranym przez politycznie zaangażowaną Krajową Radę Sądownictwa rozpatrywanie wniosków o wyłączenie sędziego powołanego w ten sam sposób. Propozycja ta spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony klubu PiS.

Reklama

Pawłowicz: Łamie pan przysięgę

Na te zmiany zareagowała Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz we wpisie w mediach społecznościowych. WZYWAM nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do odstąpienia od planów złamania polskiej konstytucji. Łamie pan swą niedawno złożoną przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP”. Konstytucję wykonują ustawy Sejmu, a nie akty administracji - napisała na portalu X Pawłowicz.

Co to jest KRS?

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) to organ konstytucyjny w Polsce, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. KRS jest organem kolegialnym i składa się z 25 członków.

Zgodnie z konstytucją, w skład Rady mają wchodzić osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej; w większości są to sędziowie. Organy o podobnych kompetencjach i porównywalnym, mieszanym składzie, funkcjonują także w innych państwach europejskich.