Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Dyscyplinarny pierwszej instancji po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Krajowej z 8 maja o wydanie uchwały zezwalającej na pociągniecie sędziego WSA w Warszawie do odpowiedzialności karnej (...) podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił z urzędu wskazanego sędziego w czynnościach służbowych – poinformował sędzia Marciniak. Jak dodał - formalnie uchwała ta jest nieprawomocna.

Reklama

Do sądu dyscyplinarnego NSA o uchylenie immunitetu sędziego Tomasza Szmydta wystąpiła Prokuratura Krajowa.

Wniosek o zniesienie immunitetu

Adam Bodnar przekazał informację o wniosku, który Prokuratura Krajowa złożyła w środę do sądu dyscyplinarnego NSA. Wniosek dotyczył zgody na uchylenie immunitetusędziemu Tomaszowi Szmydtowi. Dodatkowo, śledczy wyrażają chęć uzyskania zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego pod zarzutem szpiegostwa.

Reklama

Nowe informacje dotyczące sędziego WSA Tomasza Szmydta, który w poniedziałek poprosił o azyl polityczny na Białorusi, opublikował w środę wieczorem na swoim koncie na portalu X minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Zarzut szpiegostwa

Prokuratura Krajowa złożyła właśnie wniosek do sądu dyscyplinarnego NSA o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej - napisał szef MS. PK wnosi również o zezwolenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Zarzut: szpiegostwo - dodał.

Sędzia Szmydt uciekł na Białoruś

Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił w poniedziałek w Mińsku władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Jak podał, musiał opuścić Polskę, ponieważ nie zgadza się z działaniami władz w Warszawie. Mówił o prześladowaniach i pogróżkach, których ofiarą jakoby padł z powodu swojej "niezależnej postawy politycznej".

Wśród spraw, którymi w WSA w Warszawie zajmował się Szmydt, były dotyczące np. odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.