W badaniu IBRiS na zlecenie Radia ZET, Polaków zapytano, kto według nich powinien ponieść odpowiedzialność za rozdzielanie funduszy z Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiedzi były zróżnicowane: 25,3proc. ankietowanych wskazało na polityków Suwerennej Polski, a 22,9 proc. obarcza odpowiedzialnością cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Ponadto, 13,7 proc. respondentów uważa, że odpowiedzialni powinni być urzędnicy wydający decyzje.

Reklama

19,7 proc. badanych jest zdania, że nikt nie powinien ponosić odpowiedzialności, ponieważ "pieniądze były właściwie rozdzielane".

Natomiast 18,4 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 24-25 maja 2024 roku metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1071 osób.