Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym w maju 2011 roku, po trwającym pięć i pół roku procesie, który był jednym z najkrótszych w historii.

Reklama

Jan XXIII, nazywany "Dobrym papieżem Janem" lub "Janem uśmiechniętym", zostanie kanonizowany ponad pół wieku po śmierci i prawie czternaście lat po beatyfikacji. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się dwa lata po śmierci, 18 listopada 1965 roku. Błogosławionym został ogłoszony, razem z Piusem IX, przez papieża Jana Pawła II 3 września 2000 roku.

Cud, który przesądził o beatyfikacji Jana XXIII wydarzył się w Neapolu 25 maja 1966 roku, a więc trzy lata po śmierci papieża. Uzdrowienia doznała siostra zakonna ze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego à Paulo - Caterina Capitani, cierpiąca na ciężką chorobę żołądka. Z punktu widzenia medycyny jakakolwiek poprawa jej stanu zdrowia była niemożliwa. Gdy zakonnica znajdowała się w stanie krytycznym, przyniesiono jej relikwię Jana XXIII. Siostry ze zgromadzenia szarytek modliły za nią. Po kilku dniach lekarze stwierdzili całkowite ustąpienie objawów choroby.

Cud ten został później uznany za wystarczający w procesie kanonizacyjnym. Datę wyniesienia na ołtarze Jana XXIII i Jana Pawła II ustalił papież Franciszek na konsystorzu, który odbył się 30 września ubiegłego roku.

Jan XXIII zmarł w 1963 roku w opinii świętości. Krótko potem, już podczas Soboru Watykańskiego II, pojawiało się hasło "Santo subito" - "Natychmiast święty". Niektórzy uczestnicy obrad proponowali wtedy, by od razu ogłosić go świętym lub błogosławionym przez aklamację w uznaniu jego "proroczej" intuicji zwołania Soboru.

Jednak Paweł VI uznał, że należy przeprowadzić normalny proces beatyfikacyjny, z zachowaniem wszelkich procedur. Postępowanie kanoniczne rozpoczęło się w 1967 roku.

W trakcie ponad 30-letniego procesu beatyfikacyjnego "Dobrego papieża" zgromadzono ogromną dokumentację. Zbierano ją w czasie kilkunastu osobnych postępowań w miastach, związanych z jego życiem i działalnością, między innymi w Bergamo, w Sofii, w Paryżu, a także w Warszawie, w związku z dwiema wizytami księdza Angelo Roncallego w Polsce, w 1912 i 1929 roku. Przedmiotem wnikliwych analiz były także dzienniki prowadzone przez Jana XXIII.

Latem zeszłego roku, pół wieku po śmierci papieża, Franciszek postanowił przyspieszyć kanonizację, to znaczy ogłosić go świętym bez formalnego uznania drugiego cudu. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato wyjaśnił wówczas, że odnotowano wiele cudów za wstawiennictwem Jana XXIII, o których informowany jest Watykan.