Środki wypłacone przedsiębiorstwu Autostrada Wielkopolska SA miały na celu zrekompensowanie zmian w polskim prawie, które prowadziły do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych.

Reklama

W komunikacie Komisji czytamy, że Bruksela ma "poważne obawy, czy rekompensaty lub ich część nie stanowiły przypadkiem nadmiernej korzyści gospodarczej dla firmy". Taka korzyść mogła bowiem zakłócić konkurencję na jednolitym rynku. Komisja ma również wątpliwości, czy operator autostrady A2 był uprawniony do jakichkolwiek rekompensat z tytułu utraty dochodów ze względu na zmiany legislacyjne.

Rozpoczęte postępowanie w tej sprawie ma wyjaśnić, czy obawy Komisji Europejskiej są uzasadnione. Jeśli tak, otrzymane środki będą musiały być zwrócone.

W innej decyzji podjętej w środę Komisja Europejska postanowiła o nałożeniu kar w wysokości ponad 32 milionów euro dla producentów grzybów konserwowanych za udział w zmowie cenowej. Trzy firmy: holenderskie Lutece, Prochamp oraz francuski Bonduelle miały ustalać między sobą ceny przez ponad rok. Lutece, jako jedyna, została całkowicie zwolniona z kary dzięki temu, że sama ujawniła działalność kartelu.