W ubiegłym roku niższa Izba Trybunału skazała Polskę za wielokrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyrok ten jest ostateczny.

Reklama

W październiku ubiegłego roku polski rząd, zwrócił się do Trybunału o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby, w której zasiada 17 sędziów. O przyjęciu lub odrzuceniu odwołania decyduje pięcioosobowy Panel Wielkiej Izby, który polski wniosek oddalił. Tym samym wyrok Niższej Izby Trybunału będzie prawomocny.

W wyroku niższej instancji sędziowie Trybunału jednogłośnie przyznali rację skarżącym Saudyjczykowi i Palestyńczykowi, którzy oskarżyli Polskę o zezwolenie na tortury i nieludzkie traktowanie, gdy przebywali w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach.

Trybunał stwierdził sześciokrotne naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji, w tym także brak współpracy z Trybunałem w wyjaśnianiu stawianych zarzutów. Ponadto Trybunał zasądził tez wypłacenie skarżącym po 100 tysięcy euro zadośćuczynienia.

ZOBACZ TEŻ: Polskie służby wiedziały o talibach w Kiejkutach? Rewelacje agenta wywiadu>>>