Dotychczas 17 krajów członkowskich poinformowało, że ma gotową część miejsc dla uchodźców z Grecji i Włoch. Polska - podobnie jak Portugalia czy Holandia - przygotowała 100 miejsc. W ramach unijnego mechanizmu relokacji nasz kraj ma przyjąć łącznie ponad 6 tysięcy osób. Proces ten w całej Wspólnocie przebiega jednak bardzo wolno.

Reklama

Unia Europejska zobowiązała się do rozlokowania 160 tysięcy uchodźców, ale dotychczas rozmieszczono zaledwie 272 osoby i to tylko w 9 krajach.

Na większą pomoc liczy także FRONTEX, który już kilka miesięcy temu poprosił o wysłanie ponad 770 dodatkowych funkcjonariuszy. Na razie jednak kraje członkowskie sprostały tym oczekiwaniom jedynie częściowo. Najwięcej pograniczników zgłosiły Francja, Niemcy i Dania.