O uchylenie immunitetu do europarlamentu dwukrotnie wystąpił Prokurator Generalny na wniosek Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego. Poseł Czesław Siekierski jadąc w obszarze zabudowanym przekroczył obowiązującą prędkość (50 km/godz) o około 30 km/godz.

Reklama

Poseł odpowiadając na wezwanie przesłał kserokopię zaświadczenia o wyborze na Posła do Parlamentu Europejskiego. Przyznał się do popełnionych wykroczeń. Czesław Siekierski nie chciał komentować przyczyn. Wydał jedynie oświadczenie w którym informuje, że uchylenie immunitetu pozwoli mu poniesienie na kary za przekroczenie prędkości.