Wbrew obiektywnym interesom podtrzymania pokoju i stabilności w Europie i konieczności zespolenia potencjałów wszystkich odpowiedzialnych graczy międzynarodowych w przeciwdziałaniu wyzwaniom realnym, a nie wymyślonym, Sojusz koncentruje swe wysiłki na "powstrzymywaniu nieistniejącego zagrożenia ze Wschodu" - głosi oświadczenie opublikowane na stronie internetowej rosyjskiego MSZ.

Reklama