Wydanie takiego dokumentu zapowiedziano podczas szczytu na temat ochrony nieletnich, jaki odbył się w Watykanie w lutym.

Reklama

W dokumencie w formie tzw. motu proprio papież podkreślił, że ochrona nieletnich i osób wymagających opieki stanowi "część orędzia ewangelicznego, jakie Kościół i wszyscy jego członkowie muszą szerzyć na świecie".

To Chrystus, dodał papież, "powierzył nam opiekę i ochronę nad najmniejszymi i bezbronnymi".

- Wszyscy mamy obowiązek przyjąć z wielkodusznością nieletnich i osoby wymagające opieki oraz stworzyć dla nich bezpieczne środowisko priorytetowo traktując ich interesy - zaznaczył Franciszek. Następnie podkreślił, że "wymaga to stałego i głębokiego nawrócenia", by można było "krzewić wiarygodność orędzia ewangelicznego".

Franciszek nakazał między innymi, by w Kurii Rzymskiej i Państwie Watykańskim panowała świadomość potrzeb nieletnich, a także konieczności zapobiegania wszelkim normom przemocy i wykorzystywania fizycznego i psychicznego oraz by pomagano ofiarom.

Papież wprowadził obowiązek zgłaszania takich przestępstw, a także usuwania ze stanowisk osób skazanych za czyny wykorzystywania.