(Jourova) spotka się również z różnymi zainteresowanymi stronami w celu wymiany poglądów na temat praworządności, wolności mediów i nowych przepisów dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - poinformowała KE w opublikowanym komunikacie.

Reklama