O sprawie napisał dailymail.co.uk. Metoda imigrantów wyszła na jaw, gdy funkcjonariusze z jednostki ds. egzekwowania przepisów imigracyjnych zostali wysłani do hoteli dla imigrantów z upoważnieniem do zabrania konkretnych migrantów na lotnisko w celu deportacji. Decyzja zapadła po tym, jak obcokrajowcy albo wyczerpali proces odwoławczy po odmowie przyznania statusu uchodźcy, albo zostali uznani za niekwalifikujących się z innych powodów, np. takich jak karalność.

Reklama

Migranci mają sposób, jak uniknąć deportacji

W wielu przypadkach migranci potajemnie przenieśli się do innych pokojów po nieformalnej "zamianie" z innymi imigrantami w tym samym hotelu. Źródła podały, że próby ich zlokalizowania musiały zostać zaniechane z powodu "braku siły roboczej".

Reklama

Jak przypomina Daily Mail, migranci zakwaterowani w hotelach mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z obiektu, przez co zespoły egzekwujące prawo nie mogą mieć pewności, że osoba, której szukają, znajduje się na terenie obiektu. Mimo że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych gromadzi dane biometryczne wszystkich migrantów przeprawiających się przez Kanał La Manche, niemożliwe okazało się pobranie odcisków palców od setek lokatorów w celu odnalezienia poszukiwanych osób.

Reklama

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyjaśnił, że w ubiegłym roku Wielka Brytania deportowała ponad 24000 osób bez prawa do pobytu.

Nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii

Nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii jest kwestią, która budzi wiele kontrowersji i stanowi duże wyzwanie dla brytyjskich władz imigracyjnych. Przyczyny nielegalnej migracji to m.in. konflikty w ojczyźnie uchodźców, ubóstwo, prześladowania lub brak perspektyw ekonomicznych w krajach pochodzenia.

Osoby decydujące się na nielegalną migrację do Wielkiej Brytanii często napotykają na trudności w legalnym uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Wśród sposobów nielegalnej migracji są nierzadko przemyt przez granice, korzystanie z fałszywych dokumentów czy przebywanie w kraju po zakończeniu ważności wizy turystycznej.

Brytyjskie władze podejmują działania mające na celu wykrywanie i zwalczanie nielegalnej migracji. Kontrole graniczne, operacje policyjne oraz współpraca z innymi krajami w ramach Europolu to narzędzia stosowane w celu zwalczania nielegalnej imigracji.

Znalezienie i deportacja nielegalnych imigrantów może być jednak trudna ze względu na kwestie prawne, brak współpracy ze strony niektórych krajów, a także obawy związane z prawami człowieka i traktowaniem deportowanych.

Nielegalna migracja wywołuje również debatę społeczną i polityczną w Wielkiej Brytanii. Kwestie te często obejmują obawy dotyczące bezpieczeństwa, presji na systemy socjalne oraz pytania o to, jak najlepiej zarządzać przepływem imigrantów. Ponadto, temat nielegalnej migracji jest złożony, a podejście do niego obejmuje zarówno działania na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, i stara się znaleźć równowagę między ochroną granic a poszanowaniem praw człowieka.