Ponad tydzień temu przed mostem granicznym we Frankfurcie nad Odrą ustawiono konstrukcję dużych rozmiarów. Przypomina otwarty namiot, który z łatwością może pomieścić nawet autokar. To tu odbywają się teraz kontrole zatrzymanych pojazdów. "Namiot" ustawiono dla policjantów jako ochronę przed warunkami pogodowymi.

Reklama

Solidna konstrukcja, której koszt według informacji policji wynosi 62 tysiące euro, wzbudziła na pograniczu spore emocje i zarazem obawy, że kontrole pozostaną na stałe - pisze "dw.com". Do sprawy odniósł się m.in. burmistrz Frankfurtu René Wilke, który na łamach gazety "Maerkische Oderzeitung" przyznał, że choć rozumie potrzebę ochrony funkcjonariuszy przed warunkami atmosferycznymi, jednak uważa, że „symboliczny obraz stworzony przez tego typu konstrukcję jest problematyczny”. Jego zdaniem „podobieństwo do starych zabudowań granicznych jest uderzające i wydaje się mało odpowiednie”.

Krytyka kontroli granicznych

Krytycy stałych kontroli granicznych wskazują, że imigranci mogą bezpośrednio na niemieckiej granicy poprosić do azyl, a wtedy i tak zostaną wpuszczeni do kraju. Początkowo, po wprowadzeniu kontroli, liczby wniosków o azyl nawet wzrosły. Według informacji Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w październiku 2023 zarejestrowano niemal 32 tys. wniosków o azyl, a w listopadzie było ich ponad 35 tysięcy.

Liczby te spadły dopiero w grudniu (23 tys. wniosków), chociaż przypuszcza się, że wpływ na to miały złe warunki pogodowe, a także kontrole na zewnętrznych granicach UE, przeprowadzane np. przez Serbię. Danych za styczeń jeszcze nie ma. Łącznie w 2023 roku w Niemczech złożono blisko 330 tys. wniosków o azyl; w stosunku do 2022 roku to wzrost o 51 procent. Także Związek Zawodowy Policjantów GdP, walcząc o poprawę warunków pracy funkcjonariuszy na granicach, niezmiennie krytykuje skuteczność stałych kontroli i wskazuje, że przede wszystkim powinno się walczyć ze strukturami przemytników ludzi oraz wzmóc kontrole na zewnętrznych granicach UE.

Na razie kontrole graniczne mają obowiązywać do 15 marca. Przypuszczenia, że po tej dacie nie zostaną zniesione, rodzi fakt, że już wkrótce podobna konstrukcja, jak ta we Frankfurcie nad Odrą, ma stanąć w Świecku na autostradzie A12, a także w okolicach przejścia w Olszynie na autostradzie A15.

Reklama

Kontrole na granicy ze Słowacją

Czeski rząd zdecydował w środę, że nie przedłuży obowiązywania dotychczasowego systemu kontroli na granicy ze Słowacją wprowadzonego w październiku 2023 r. w związku z nielegalną migracją. Kontrole mają być tylko wyrywkowe.

Pod koniec września 2022 r. ze względu na napływ migrantów Czechy wprowadziły kontrole na granicy ze Słowacją. Trwały do początku lutego 2023 r.

Republika Czeska we współpracy z Polską ponownie rozpoczęła kontrole na granicy ze Słowacją 4 października 2023 r. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni, ale termin później wielokrotnie przedłużano; ostatnio do 2 lutego br.

Polskie kontrole

Polskie kontrole na granicy ze Słowacją mają obowiązywać do 2 marca br. W Niemczech kontrole na granicach z Czechami, Polską, Austrią i Szwajcarią powinny potrwać do 15 marca. Słowacy zakończyli kontrole na granicy z Węgrami 22 stycznia.

Władze czeskie podkreślają, że tym razem sytuacja jest znacznie lepsza niż przed rokiem. W 2023 r. czescy funkcjonariusze graniczni zatrzymali 4 742 osoby. W porównaniu z 2022 rokiem jest to mniej o ponad 17 000. Jednak liczba ta jest o około 3 400 wyższa niż w 2021 r.