Lahbib podkreśliła, że proces rozszerzenia UE jest geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt.

Negocjacje akcesyjne Ukrainy do UE

Jest motorem poprawy warunków ekonomicznych i socjalnych naszych obywateli, zmniejszania dysproporcji między krajami i musi wspierać wartości, na których opiera się Unia - powiedziała.

Reklama

Belgia sprawuje obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Umowa bezpieczeństwa

Ministrowie ds. europejskich krajów UE porozumieli się we wtorek w sprawie treści umowy bezpieczeństwa, która zostanie podpisana pomiędzy Unią a Ukrainą. Do jej podpisania ma dojść w tym tygodniu, wcześniej jej tekst został uzgodniony z Kijowem. Oficjalna wersja umowy może być podpisana już pod koniec tego tygodnia na spotkaniu przywódców państw Unii, które odbędzie się w czwartek i piątek w Brukseli. Do Brukseli ma specjalnie z tego powodu przyjechać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas szczytu Rady Europejskiej pokażemy nasze pełne wsparcie dla Ukrainy - powiedziała we wtorek belgijska ministra spraw zagranicznych Hadja Lahbib na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów w Luksemburgu.

Takie umowy zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie stanowią gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników wobec Ukrainy. 13 czerwca takie porozumienie podpisały z Kijowem Stany Zjednoczone oraz Japonia. Łącznie zrobiło to już 17 krajów, w tym państwa członkowskie UE.

Reklama

Wsparcie dla Ukrainy

Tekst uzgodnionego porozumienia jest zbliżony do umów podpisanych przez poszczególne kraje członkowskie UE, Stany Zjednoczone czy Japonię i nie będzie zawierał jedynie gwarancji dotyczących wsparcia wojskowego, ale także szereg innych ustaleń m.in dotyczących wsparcia finansowego.