Portal Fronda.pl poprosił o komentarz arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. "To są zjełczałe tematy i paplanina" - powiedział. - "<Tygodnik Powszechny>" nie jest pismem, z którym należy polemizować" - dodał duchowny.

Co jest - zdaniem arcybiskupa - "paplaniną"? Może wywody księdza Alfonsa Skowronka - gorącego zwolennika ekumenizmu i profesora teologii - na temat Maryi? "Ojcowie Kościoła podnoszą moment, że kapłaństwo przysługuje w najprzedniejszy sposób Maryi (eminentiori modo) - dowodzi ks. Skowronek. "Nie ma ani jednego przekonującego argumentu przeciwko równouprawnieniu kobiety w Kościele" - dodaje.

Dowodząc słuszności swych twierdzeń, ksiądz Skowronek posiłkuje się cytatami z wywodów świętej Edyty Stein, która pisała, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować kapłańską ordynację kobiet - czytamy na stronie Fronda.pl.

"Ten problem zaczął być dyskutowany w Kościele za Pawła VI i potem za Jana Pawła II" -wyjaśnia ks. bp Jezierski. "Obaj Papieże stali na stanowisku, że ani pisma Nowego Testamentu, ani dwadzieścia wieków Tradycji Kościoła nie znają takiej możliwości. Zwłaszcza Jan Paweł II był wyraźnie przeciwny dążeniom do święceń kobiet i łączenia tych dążeń z ruchem praw kobiet. Logika Jana Pawła II była prosta: Jezus Chrystus w suwerenny sposób sprawę rozstrzygnął" - mówi warmiński hierarcha.

Reklama