W ramach zmian został m.in. utworzony Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych, który ma się zajmować, jak sama nazwa wskazuje, głównie kwestiami finansowymi. Chodzi jednak nie tylko o właściwy przebieg przetargów, ale także o nadzór nad polskimi technologiami - informuje "Rzeczpospolita".

Reklama

Zlikwidowano z kolei Zarząd Studiów i Analiz. Dotychczas opracowywał raporty i prognozy dotyczące bezpieczeństwa. Wg zapewnień armii, nikt nie stracił pracy w wyniku zniknięcia tej komórki, ponieważ te zadania nadal będą realizowane w innych wydziałach.

Reforma spowodowała również połączenie biur: Bezpieczeństwa Teleinformatycznego z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych. Powstały Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych będzie czuwał nad dopuszczaniem żołnierzy i usługodawców zewnętrznych do tajnych danych.

Zdania, co do zmian są podzielone. Jedni uważają je za normalne i nie widzą w tym żadnej sensacji, inni próbują doszukiwać się pretekstu dla zwolnienia niektórych osób - pisze gazeta.Reklama