Bronisław Komorowski życzył nowemu sędziemu "dobrej pracy na rzecz umacniania autorytetu TK", a także budowania "społecznego zrozumienia i rangi TK jako elementu polskiego ustroju".

Reklama

Odchodzącej sędzi prof. Ewie Łętowskiej podziękował "za wybitną rolę w budowaniu fundamentów polskiego ustawodawstwa, także fundamentów autorytetu TK na miarę tego okresu przełomu ustrojowego". Wręczył też jej Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego" oraz za "osiągnięcia w sferze państwowej, publicznej i naukowej".

Prof. Wróbel (ur. 1953 r.) jest sędzią; do tej pory orzekał w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Wiele lat pracował na UMCS w Lublinie, specjalizuje się w prawie unijnym, administracyjnym i pracy. Od marca 2005 r. jest wiceprzewodniczącym zespołu prawa europejskiego przy ministrze sprawiedliwości. Prof. Wróbla do TK już raz - w grudniu minionego roku - zgłaszał klub SLD, ale nie poparła go wtedy PO.

Nowy sędzia TK ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1982 r. W 1991 r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego, zaś w lutym 2002 r. - tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Przedmiotem zainteresowań naukowych profesora jest m.in. problematyka ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zagadnienia postępowania administracyjnego.

Reklama

Na dorobek naukowy nowego sędziego TK składa się ponad 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Wspólnot Europejskich, w tym monografii, skryptów akademickich, artykułów, recenzji.

Kończąca 9-letnią kadencję w TK prof. Ewa Łętowska była także pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich, orzekała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W TK - od maja 2002 r.