Wniosek jest opracowywany i na początku przyszłego tygodnia zostanie złożony. Trzeba mieć jednak na uwadze, że posiedzenie KRP odbędzie się według zapowiedzi w połowie września - powiedział rzecznik prasowy PG prok. Mateusz Martyniuk.

Reklama

W poniedziałek Seremet, przedstawiając działania prokuratury w sprawie Amber Gold, zapowiedział, że zwróci się do Krajowej Rady Prokuratury o wyrażenie zgody na odwołanie prokuratora rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz "z powodu nienależytego wypełniania obowiązków służbowych". Szef prokuratury rejonowej odpowiada za nadzór nad pracami wszystkich prokuratorów z tej jednostki i za prawidłowość ich działań. Zgodnie z przepisami bez zgody KRP nie można odwołać prokuratora przed upływem kadencji.

Decyzje procesowe prokuratury zapadające w sprawie Amber Gold w latach 2009-11 Seremet uznał za "nietrafne merytorycznie". Jak mówił, wiele faktów świadczy o "niedoskonałości" pracy prokuratury. Prokuratura w Gdańsku-Wrzeszczu - jak mówił Seremet - najpierw odmówiła śledztwa, po uchyleniu tej decyzji przez sąd postępowanie umorzyła (to także zostało uchylone), a następnie podjęto decyzję o zawieszeniu dochodzenia i zwlekano z jego odwieszeniem. Ostatecznie śledztwo w początkach lipca przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Szef KRP prok. Edward Zalewski mówił w poniedziałek, że wniosek Seremeta może być rozpatrywany 18 września. - Najpierw prokurator generalny musi przedłożyć umotywowany wniosek, potem musi się odbyć stosowna procedura badania sprawy. Nie można wykluczyć, że zajdzie potrzeba osobistego spotkania z prokuratorem, o którego odwołanie zwróci się pan prokurator Seremet, więc prokurator ten musiałby zostać zaproszony na nasze posiedzenie - wyjaśniał.

W czwartek w Sejmie Seremet był pytany przez posłów o ewentualne działania w przypadku nieuwzględnienia wniosku prokuratora generalnego przez KRP. - Prawo jest takie, jakie jest, jeśli KRP nie uwzględni wniosku, przyjmę to do wiadomości, bo innych możliwości prawnych nie mam - odpowiadał prokurator generalny.

Reklama

KRP stoi "na straży niezależności prokuratorów". Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

Według informacji uzyskanych w gdańskiej prokuraturze prokurator rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz do końca tygodnia jest na urlopie, w poniedziałek ma wrócić do pracy.