Te ćwiczenia pokazały, że służby są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno podczas szczytu NATO, jak i Światowych Dni Młodzieży - stwierdził Mariusz Błaszczak po ćwiczeniach. Podziękował komendantom poszczególnych służb - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej - za przygotowanie funkcjonariuszy. W ćwiczeniach wzięły również udział między innymi służby medyczne i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Reklama

Szef MSWiA powiedział, że wszystkie służby podległe różnym ministrom muszą sprawnie funkcjonować, współdziałać i wymieniać informacje w związku z zabezpieczeniem szczytu NATO w Warszawie (8 i 9 lipca) oraz wizyty papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży (27-31 lipca).

PAP / Tomasz Gzell
PAP / Tomasz Gzell

Wszystkie służby muszą sprawnie funkcjonować, współdziałać i wymieniać informacje, jeśli doszłoby do sytuacji stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia - dodał Błaszczak.

Minister i przedstawiciele służb obserwowali na błoniach Stadionu Narodowego ćwiczenia, które miały sprawdzić koordynację służb przed lipcowymi wydarzeniami. Ćwiczono m.in. odparcie zamachu na imprezę masową z udziałem przedstawicieli władz państwowych oraz odbicie zakładników z autobusu, czy udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że podczas koncertu - w chwili przybycia na miejsce prezydenta - doszło do ataku terrorystycznego. W kierunku tłumu terroryści oddali strzały z broni maszynowej.

PAP / Tomasz Gzell
PAP / Tomasz Gzell

BOR ewakuowało osoby chronione do autokaru i odjechało kolumną, funkcjonariusze ABW odpierali atak terrorystów. Funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i żołnierze jednostki GROM odbijali zakładników z autokaru.

Ćwiczenia miały skoordynować działania wszystkich służb - Policji, wojska, stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, oraz innych służb podległych m.in. MSWiA, MON, Ministerstwu Zdrowia i wojewodzie mazowieckiemu.

Ćwiczono także ewakuację rannych m.in. do namiotów rozstawionych przez Państwową Straż Pożarną, w których zorganizowano punkt medyczny, a także ewakuację rannego śmigłowcem LPR do szpitala.

PAP / Tomasz Gzell
PAP / Tomasz Gzell

W tym roku w Polsce przeprowadzany jest cały szereg ćwiczeń połączonych z ewakuacją zarówno urzędów centralnych, stadionów, jak i banków, szkół, przedszkoli i innych placówek publicznych, a wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli naszego kraju oraz wypracowania standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych - przypomniała Komenda Główna Policji w komunikacie wydanym po tych ćwiczeniach.

Na zakończenie ćwiczeń odbył się pokaz specjalistycznego sprzętu służb biorących udział w ćwiczeniu: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, Jednostki Wojskowej GROM oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

PAP / Tomasz Gzell
PAP / Tomasz Gzell

Stadion Narodowy jest od 26 maja w jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej i Kwatery Głównej NATO, więc w związku z tym jest nieczynny dla zwiedzających - powiedział prezes spółki zarządzającej stadionem Jakub Opara.

Dodał, że trudno powiedzieć, ilu gości należy spodziewać się na szczycie NATO, ale będzie blisko 100 oficjalnych delegacji. - Z tego, co wiem, sama delegacja amerykańska liczy około tysiąca osób. Można sobie wyobrazić skalę i liczbę osób, jakie się tutaj pojawią. Jeśli chodzi o samych dziennikarzy, to w tym momencie akredytowało się ich już około 1,5 tys., a my spodziewamy się około 3 tys. - zaznaczył Opara.

PAP / Tomasz Gzell
PAP / Tomasz Gzell