Kijanko była prokuratorem referentem prowadzącym sprawę Amber Gold w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w pierwszej fazie postępowania, po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 r. Według członków komisji jest ona jednym z kluczowych świadków w tej sprawie.

Reklama

- Żadnego kontaktu zarówno ze strony pełnomocnika, jak i świadka - powiedziała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS). Przypomniała, że 8 lutego komisja wyznaczyła termin przesłuchania prok. Kijanko, a wezwanie zostało wysłane listem poleconym na adres wskazany do korespondencji.

Krzysztof Brejza (PO) powiedział, że komisja powinna wystąpić z wnioskiem do sądu o nałożenie kary na prok. Kijanko. - Sytuacja jest ewidentna, zastanowimy się, co zrobić później - powiedział.

Uchwała w sprawie wystąpienia do sądu o nałożenie kary została podjęta jednogłośnie.

Reklama

Prokurator ta miała być pierwszym świadkiem przesłuchanym przez komisję śledczą jeszcze w zeszłym roku. Kijanko przedstawiła jednak wówczas zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że nie może się stawić na przesłuchaniu. Komisja zdecydowała o zasięgnięciu opinii ws. jej zdrowia. Niedawno biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, by Kijanko stanęła przed komisją śledczą.

- Biegli stwierdzili, że nie istnieją żadne szczególne warunki lub wymagania, aby świadek mógł być w tych okolicznościach przesłuchiwany - powiedziała Wassermann.

Przypomniała, że "po pierwszej próbie wezwania świadka zgłosił się pełnomocnik, który podał wszystkie swoje namiary i prosił, aby kontakt odbywał się za jego pośrednictwem". - Odbyły się także próby kontaktu telefonicznego z pełnomocnikiem - zaznaczyła szefowa komisji śledczej.