W apelu przekazanym PAP w poniedziałek, Furtok podkreśliła, że "moc wiary jest naszym antidotum na politykę LGBT".

Reklama

W ocenie Akcji Katolickiej, nadszedł czas na zdecydowane działanie w celu zaprzestania dalszej deprawacji. "Priorytetem w Polsce staje się dziś bezpieczeństwo duchowe naszego narodu" - zaznaczyła Furtok.

"Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale nie ataków, wymuszeń, poniżania godności i agresji wobec innych. Odcinamy się od popierania finansowania działań, które niszczą rodzinę, wprowadzają zamęt dzieciom i młodzieży, narzucając im gloryfikację seksu i wolność bez odpowiedzialności. Szanujemy każdego człowieka, nawet jeśli jego cechy osobowe nie odpowiadają wizerunkowi, który odbiega od ujęcia człowieka według aktu stworzenia, jako mężczyzny i kobiety. Jesteśmy pełni tolerancji dla nich wszystkich. Nie tolerujemy jednak właśnie nietolerancji, bowiem fakt naszego odrzucenia praktyk homoseksualnych, odwołujący się do cytatów z Biblii, bywa nazywany nienawiścią. Jest to niedopuszczalne i to jest właśnie hate speech" - czytamy w apelu.

Według jego autorów, bardzo agresywna staje się postępująca laicyzacja Europy. "Coraz bardziej o dysfunkcję człowieka i rodziny zabiegają firmy i wielkie korporacje. To nie są już niepokojące sygnały, ale zatrważająca rzeczywistość. Propagowanie ideologii LGBT wprowadzane jest do szeroko rozumianej kultury, sztuk teatralnych, filmu, wystaw, programów i lektur szkolnych. Służą temu lewicujące media, a linię tę wprowadzono także do polityki" - podkreśla w apelu prezes AK.

Zwracając się do członków Akcji Katolickiej prezes Furtok wzywa do odnowy wszystkich w Chrystusie Panu. "Czas na odbudowę moralności, prawa i życia. Czas na codzienną indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za nasze rodziny, miasta i wioski. Czas nam stanąć w prawdzie i jedności nie tylko pod Świętokrzyskim Krzyżem, ale pod każdym przydrożnym Krzyżem Pana, by tam chwalić Jego Imię i na nowo odnaleźć skarb wiary. Wspieramy i popieramy tę inicjatywę. Wykorzystajmy także czas tradycyjnych pięknych pielgrzymek do Pani Jasnogórskiej i Królowej Polski, aby prosić o przebłaganie zniewag, powierzyć Maryi nasze troski, jak rozeznać właściwą drogę. Potrzebujemy indywidualnej odnowy, by móc odnowić nasze miejsca pracy, nauki i wypoczynku, by iść do innych z mocą wiary" - czytamy w apelu.

Na zakończenie autorzy apelu zwracają się z apelem do podmiotów samorządowych i instytucji publicznych o podjęcie działań, które będą "promować rodzinę i do sprzeciwu wobec tych inicjatyw, które tę rodzinę niszczą i wprowadzają zamęt w nasze lokalne środowiska". Wyrażają jednocześnie nadzieję, że dialog społeczny może toczyć się we wzajemnym szacunku i bez agresji, którą widać w ofensywnej polityce LGBT wobec członków Kościoła, a nade wszystko wobec dzieci i młodzieży.