Jak podał resort celem wprowadzanych procedur jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pracowników galerii handlowych i ograniczenie liczby kontaktów na terenie tych obiektów.

Trwa ładowanie wpisu

Zaleca się też utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej, każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta. Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które zapewni operator sklepu.

Reklama

Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej informacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Reklama

W sklepach budowlanych i meblarskich jeden klient na 15 m kw.

Po zapowiedzianym na 4 maja otwarciu sklepów budowlanych i meblarskich na jednego klienta musi przypadać co najmniej 15 m kw, a informacja o maksymalnej liczbie klientów musi być wywieszona przed wejściem - wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Każdy klient wchodzący do sklepu będzie usiał mieć zasłonięty nos i usta oraz nosić rękawiczki, po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Jak podał resort rozwoju, procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepów.

Z wytycznych wynika też, że pracownicy sklepów powinni ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne, które powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem minimalnej odległości 2 m pomiędzy osobami. Resort zaleca rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.

Reklama

Dystans pomiędzy obsługą a klientami musi wynosić minimum 2 m. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, trzeba czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Sklepy budowlane i meblarskie będą musiały zrezygnować z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

Ograniczenia w sklepowych toaletach

Trzeba też będzie ograniczać liczbę osób przebywających w toaletach. Rekomenduje się, by liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. Wprowadzony ma być też zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia u kogoś wyraźnych oznak zarażenia koronawirusa - jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, taka osoba nie powinna zostać wpuszczona do sklepu lecz poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Trzeba też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie miejsc, w których poruszała się i przebywała taka osoba, dzięki czemu będzie można przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Sklepy będą też musiały wyznaczyć i przygotować pomieszczenia, lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę, u której wystąpią objawy chorobowe. Miejsca te mają być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.