Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Reklama

Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.