We wtorek Kuria Diecezjalna Płocka opublikowała wskazania i sugestie dotyczące wizyt duszpasterskich - przedstawiono pięć propozycji organizacji kolęd, zastrzegając, że każda wymaga zachowania reżimu sanitarnego i nie może angażować niepełnoletnich ministrantów.

Reklama

W dokumencie podpisanym przez biskupa pomocniczego, wikariusza generalnego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego, przypomniano, że pandemia koronawirusa, spowodowała zmianę okoliczności realizowania posług sakramentalnych i duszpasterskich. Podkreślono przy tym, że „w konsekwencji również wizyta duszpasterska w tradycyjnej formie nie jest możliwa”.

Wizyta duszpasterska po Wielkanocy także na Zachodzie

Roztropność, rozwaga i odpowiedzialność powinny kierować wyborem właściwej formy wizyty duszpasterskiej, aby nie narażać na zarażenie zarówno duszpasterzy, jak i rodzin – przekazała kuria diecezji płockiej. Zaznaczyła przy tym, że przedstawione propozycje wizyt duszpasterskich są efektem „licznych konsultacji”, np. z księżmi proboszczami oraz dyskusji gremiów diecezjalnych i wiernych świeckich.

Reklama

Jak wspomniano w dokumencie, "choć trudno przewidzieć rozwój sytuacji epidemiologicznej, warto jednak przemyśleć przesunięcie wizyty duszpasterskiej u rodzin w 2021 r. wyjątkowo na czas po Wielkanocy, jak to jest praktykowane w niektórych krajach katolickich Europy Zachodniej”.

Duszpasterze zanieśliby wówczas wiernym radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, a także wodę święconą, pobłogosławioną w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. W warunkach wiosennych, z uwagi na lepszą pogodę, taka wizyta mogłaby odbyć się nawet przed domami lub blokami, przy figurach i kapliczkach przydrożnych - podkreśliła kuria diecezji płockiej.

Wśród innych propozycji wskazała, że w tradycyjnej formie „po rozeznaniu sytuacji ksiądz proboszcz może zaproponować odwiedziny duszpasterskie, ale tylko dla tych rodzin, które podejmą decyzję o przyjęciu duszpasterza w domu”. Jak podano, w tym przypadku przed uroczystością Narodzenia Pańskiego lub po uroczystości wierni otrzymają w kościele, w kancelarii parafialnej lub inną drogą formularze, w których pisemnie wyrażą chęć przyjęcia kapłana w domu, a następnie dostarczą je do parafii.