Sąd Rejonowy w Lublinie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec Bartosza K. podejrzanego o poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT i pranie brudnych pieniędzy. Jednocześnie sąd zastrzegł, że areszt ulegnie uchyleniu, jeżeli podejrzany wpłaci do 8 lipca 2021 r. poręczenie majątkowe w kwocie 300 tys. zł. Prokurator złożył sprzeciw w tym zakresie - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.

Reklama

Jak wyjaśnił, oznacza to, że Bartosz K. pozostanie w areszcie do czasu uprawomocnienia się postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Jednocześnie prokurator niezwłocznie zaskarży postanowienie sądu w zakresie tzw. aresztu warunkowego.

Blajerski dodał, że sąd zgodził się z argumentacją prokuratury, iż zaistniało wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez Bartosza K. zarzucanych mu czynów. Sąd potwierdził również obawy prokuratora, wyrażone we wniosku o tymczasowe aresztowanie, że podejrzany przebywając na wolności może utrudniać postępowanie poprzez wpływanie na materiał dowodowy. Ponadto sąd uznał, że podejrzany może podjąć próbę ucieczki i nie stawiać się na wezwania prokuratora.

Zarzuty dla Bartosa K.

Bartosz K. usłyszał zarzuty poświadczenia nieprawdy, co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców, na łączną kwotę około 5,3 mln zł, a także ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog oraz innych ustalonych podmiotów. Zarzuty obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.

Kim jest Bartosz K.?

Zatrzymany Bartosz K. jest przewodniczącym Rady Fundacji Otwarty Dialog, prezesem zarządu Silk Road Biuro Analiz i Informacji Sp. z o.o. Był organizatorem misji obserwacji i wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w trakcie EuroMajdanu na przełomie 2013/14 r. Od 2009 r. zaangażowany we wsparcie na rzecz demokracji, rządów prawa i praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Komentator radiowy i telewizyjny.